Pomiń zawartość →

P-29/2017

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

 Przebudowa sieci wodociągowej metodą bezwykopową DN 400 mm oraz DN 500 mm w rejonie ul. Krakowskiej – ul. Witosa w Rzeszowie

 

Termin składania ofert do dnia:

13.11.2017  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

13.11.2017 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

06.11.2017 – Ogłoszenie – P29/2017

06.11.2017 – SIWZ – P29/2017

06.11.2017 – Dokumentacja projektowa – P29/2017

06.11.2017 – Załączniki edytowalne – P29/2017

20.11.2017 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P29/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów