Pomiń zawartość →

P-29/2019

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

  Przebudowa włazów studziennych w technologii tradycyjnej oraz samopoziomującej

  

Termin składania ofert do dnia:

14.08.2019  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

14.08.2019 o godz. 12:30 – świetlica pok. 102 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

06.08.2019 – Ogłoszenie – P29/2019

06.08.2019 – SIWZ- P29/2019

06.08.2019 – Załączniki edytowalne – P29/2019

06.08.2019 – Dokumentacja projektowa – P29/2019

19.08.2019 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P29/2019

Opublikowano w Archiwum przetargów