Pomiń zawartość →

P-29/2020

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

 

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

dla zadania pn.

„Dostawa wraz z montażem kompletnego wyposażenia instalacji odwadniania osadu w oparciu o wirówkę dekantacyjną na Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie”

 

 

Termin składania ofert do dnia:

28.07.2020  do godz. 12:00 – sekretariat  (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

28.07.2020 o godz. 12:20 – świetlica (I p.)

Pliki do pobrania:

Data dodania:

 

10.07.2020 – SIWZ – P29/2020

10.07.2020 r. – Załączniki edytowalne – P29/2020

17.07.2020 r. – Pytania i odpowiedzi – P29/2020

23.07.2020 r. – Pytania i odpowiedzi – P29/2020

23.07.2020 r. – Przekrój budowy odwadniania – P29/2020

23.07.2020 r. – Rzut budynku odwadniania – P29/2020

31.07.2020 r. – Informacja o wyborze najkorzystniejsezj oferty – P29/2020

Opublikowano w Archiwum przetargów