Pomiń zawartość →

P-29/2021

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie organizuje postępowanie sektorowe poniżej kwot unijnych w trybie:

 

 

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji dla zadań pn.:

1) „Budowa dwóch osadników wtórnych, układu drogowego i poletek
     osadowych na Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie”,

2) Budowa zbiornika retencyjnego wód przypadkowych dla MPWiK Sp. z o.o. w
     Rzeszowie,

3) Budowa węzła osadowego na Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie,

4) Budowa instalacji grawimetrycznej selekcji osadu czynnego i układu
     sterowania napowietrzaniem na Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie

 

 

Termin składania ofert do dnia:

14.10.2021  do godz. 12:00 – sekretariat  (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

14.10.2021 o godz. 12:15 – świetlica (I p.)

Pliki do pobrania:

30.09.2021 r. – Ogłoszenie – P29/2021

30.09.2021 r. – SIWZ – P29/2021

30.09.2021 r. – Dokumentacja – P29/2021

30.09.2021 r. – Załączniki – P29/2021

07.10.2021 r. – Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P29/2021

08.10.2021 r. – Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami 2 – P29/2021

26.10.2021 r. – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania dla poszczególnych części zamówienia – P29/2021 

Opublikowano w Archiwum przetargów