Pomiń zawartość →

P-30/2016

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Dostawa analizatora do pomiaru OWO (ChZT) i fosforu ogólnego do trudnych aplikacji (wlot na oczyszczalnię ścieków)

 

Termin składania ofert do dnia:

3.11.2016  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

3.11.2016 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

25.10.2016 – Ogłoszenie – P30/2016

25.10.2016 – SIWZ – P30/2016

9.11.2016 –  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P30/2016

 

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów