Pomiń zawartość →

P-30/2021

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie organizuje postępowanie sektorowe poniżej kwot unijnych w trybie:

 

 

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

dla zadania pn.

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ks. Jana Stączka w Rzeszowie

 

 

UWAGA – zbiornik przepompowni ścieków należy wykonać o śr. DN 2000. Konstrukcję zbiornika, rzędne posadowienia zbiornika i rurociągu dopływowego wykonać zgodnie z projektem wykonawczym. Wyposażenie przepompowni wykonać zgodnie z projektem budowlanym.  

Termin składania ofert do dnia:

31.08.2021  do godz. 12:00 – sekretariat  (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

31.08.2021 o godz. 12:15 – świetlica (I p.)

Pliki do pobrania:

24.08.2021 r. – Ogłoszenie – P30/2021

24.08.2021 r. – SIWZ – P30/2021

24.08.2021 r. – Dokumentacja projektowa – P30/2021

24.08.2021 r. – Załączniki – P30/2021

03.09.2021 r. – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P30/2021

 

Opublikowano w Archiwum przetargów