Pomiń zawartość →

P-31

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:


Modernizacja metodą bezwykopową kanalizacji sanitarnej  Φ 300 z powiększeniem średnicy do Φ 500 o długości 1200 mb oraz modernizację metodą bezwykopową ciasnopasowaną kanalizacji sanitarnej w zakresie średnic Φ 200 – Φ 500 o długości 638,6 mb w ul. Podkarpackiej w Rzeszowie

 

Termin składania ofert do dnia:

06.10.2011  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

Termin otwarcia ofert dnia:

06.10.2011 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Opublikowano w Archiwum przetargów