Pomiń zawartość →

P-31/2019

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

   Przebudowa sieci wodociągowej od Al. Rejtana do ul. Lwowskiej w Rzeszowie

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE 

  

Uwaga, zmiana terminu składania ofert!

Termin składania ofert do dnia:

30.08.2019  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

30.08.2019 o godz. 12:45 – świetlica pok. 102 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

14.08.2019 – Ogłoszenie – P31/2019

14.08.2019 – SIWZ- P31/2019

14.08.2019 – Załączniki edytowalne – P31/2019

14.08.2019 – Dokumentacja projektowa – P31/2019

11.09.2019 – Unieważnienie postępowania – P31/2019

Opublikowano w Archiwum przetargów