Pomiń zawartość →

P-31/2020

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

 

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

dla zadania pn.

„Modernizacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 150-400mm metodą bezwykopową w ul. Spiechowicza, Okulickiego w Rzeszowie”

 

 

Termin składania ofert do dnia:

24.07.2020  do godz. 12:00 – sekretariat  (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

24.07.2020 o godz. 12:15 – świetlica (I p.)

Pliki do pobrania:

Data dodania:

08.07.2020 r. – Ogłoszenie – P31/2020

08.07.2020 – SIWZ – P31/2020

08.07.2020 r. – Dokumentacja projektowa – P31/2020

08.07.2020 r. – Załączniki edytowalne – P31/2020

17.07.2020 r. – Pytania i odpowiedzi – P31/2020

27.07.2020 r. – Informacja o wyborze najkorzystniejsezj oferty – P31/2020

Opublikowano w Archiwum przetargów