Pomiń zawartość →

P-32/2016

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Św. Rocha, ul. Podmiejskiej oraz ul. Rodziny Kąkolów i ul. Św. Faustyny w Rzeszowie

 

Termin składania ofert do dnia:

10.01.2016  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

10.01.2016 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

22.12.2016 – Ogłoszenie – P32/2016

22.12.2016 – SIWZ – P32/2016

22.12.2016 –  Załączniki edytowalne – P32/2016

22.12.2016 – Dokumentacja techniczna – P32/2016

4.01.2017 – Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P32/2016

5.01.2017 – 2. Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P32/2016

18.01.2017 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P33/2016

 

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów