Pomiń zawartość →

P-34

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:


Budowę kanalizacji sanitarnej Φ160-200, L=1067,0mb na os.Przybyszówka – etap III i IV w rejonie ulic Ługowej, Brackiej, Dębickiej, Pańskiej, Świdrówka, Magórskiej w Rzeszowie 

 

Termin składania ofert do dnia:

25.10.2011  do godz. 12:15 – sekretariat pok. 104 (I p.)

Termin otwarcia ofert dnia:

25.10.2011 o godz. 12:25 – świetlica pok. 101 (I p.)

Opublikowano w Archiwum przetargów