Pomiń zawartość →

P-34/2017

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Wykonanie warstw z betonu asfaltowego dla odtwarzanych nawierzchni (po wykopach i rozkopach związanych z budową nowej sieci wod.-kan. lub naprawą i remontem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej) na terenie miasta Rzeszowa

 

Termin składania ofert do dnia:

18.12.2017  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

18.12.2017 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

07.12.2017 – Ogłoszenie – P34/2017

07.12.2017 – SIWZ – P34/2017

07.12.2017 – Załączniki edytowalne – P34/2017

22.12.2017 – Inormacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P34/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów