Pomiń zawartość →

P-34/2019

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Podleśnej w Rzeszowie

  

Termin składania ofert do dnia:

05.09.2019  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

05.09.2019 o godz. 12:30 – świetlica pok. 102 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

22.08.2019 – Ogłoszenie – P34/2019

22.08.2019 – SIWZ- P34/2019

22.08.2019 – Dokumentacja projektowa – P34/2019

22.08.2019 – Załączniki edytowalne – P34/2019

09.09.2019 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P34/2019 

Opublikowano w Archiwum przetargów