Pomiń zawartość →

P-36/2020

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

 

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

dla zadania pn.

„Budowa kanalizacji sanitarnej
w rejonie ul. Hetmańskiej i Lenartowicza w Rzeszowie”

 

 

Termin składania ofert do dnia:

14.08.2020  do godz. 12:00 – sekretariat  (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

14.08.2020 o godz. 12:15 – świetlica (I p.)

Pliki do pobrania:

Data dodania:

30.07.2020 r. – Ogłoszenie – P36/2020

30.07.2020 – SIWZ – P36/2020

30.07.2020 r. – Dokumentacja projektowa – P36/2020

30.07.2020 r. – Załączniki edytowalne – P36/2020

05.08.2020 r. – Pytania i odpowiedzi – P36/2020

18.08.2020 r. – Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania – P36/2020

Opublikowano w Archiwum przetargów