Pomiń zawartość →

P-35/2020

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

 

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

dla zadania pn.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stanisława Gliwy w Rzeszowie”

 

 

Termin składania ofert do dnia:

04.08.2020  do godz. 12:00 – sekretariat  (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

04.08.2020 o godz. 12:25 – świetlica (I p.)

Pliki do pobrania:

Data dodania:

23.07.2020 r. – Ogłoszenie – P35/2020

23.07.2020 – SIWZ – P36/2020

23.07.2020 r. – Dokumentacja projektowa – P35/2020

23.07.2020 r. – Załączniki edytowalne – P35/2020

06.08.2020 r. – Informacja o wyborze najkorzystniejsezj oferty – P35/2020

Opublikowano w Archiwum przetargów