Pomiń zawartość →

P-35/2021

  MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie organizuje postępowanie sektorowe poniżej kwot unijnych w trybie: 

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

dla zadania pn.

„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
podczas realizacji dla zadania pn.:
„Budowa nowej bazy transportowej MPWiK przy ul. Ciepłowniczej
w Rzeszowie””

UNIEWAŻNIONE POSTĘPOWANIE

Termin składania ofert do dnia:

9.11.2021  do godz. 12:00 – sekretariat  (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

9.11.2021 o godz. 12:15 – świetlica (I p.)

 

25.10.2021 r. – Ogłoszenie – P35/2021

25.10.2021 r. – SIWZ – P35/2021

25.10.2021 r. – Załącznik graficzny nr 1 – P35/2021

25.10.2021 r. – Załącznik nr 5 do SIWZ – P35/2021

25.10.2021 r. – Załączniki – P35/2021

08.11.2021 r. – Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P35/2021

15.11.2021 r. – Informacja o unieważnieniu postępowania – P35/2021

Opublikowano w Archiwum przetargów