Pomiń zawartość →

P-36/2021

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie organizuje postępowanie sektorowe poniżej kwot unijnych w trybie:

 

 

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

dla zadania pn.

„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
podczas realizacji dla zadań pn.:
1) Rozbudowa zbiorników wody niechlorowanej wraz z infrastrukturą na
ZUW,
2) Zmiana technologii chlorowania wody czystej dwoma dezynfekantami
(Cl2 i ClO2).”

 

 

UWAGA!!!

Zmiana terminu na składanie ofert.

 

Termin składania ofert do dnia:

16.11.2021  do godz. 12:00 – sekretariat  (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

16.11.2021 o godz. 12:15 – świetlica (I p.)

Pliki do pobrania:

25.10.2021 r. – Ogłoszenie – P36/2021

25.10.2021 r. – SIWZ – P36/2021

25.10.2021 r. – Załączniki – P36/2021

05.11.2021 r. – Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P36/2021

01.12.2021 r. – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P36/2021

Opublikowano w Archiwum przetargów