Pomiń zawartość →

P-37

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:


Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową istniejącej przepompowni ścieków sanitarnych na działce nr 568/2 obr 225 położonej przy ul. Senatorskiej w Rzeszowie 

 

Termin składania ofert do dnia:

22.11.2011  do godz. 11:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

Termin otwarcia ofert dnia:

22.11.2011 o godz. 11:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

 

Opublikowano w Archiwum przetargów