Pomiń zawartość →

P-37/2020

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

 

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

dla zadania pn.

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15kV

 

 

Termin składania ofert do dnia:

03.09.2020  do godz. 12:00 – sekretariat  (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

03.09.2020 o godz. 12:15 – świetlica (I p.)

Pliki do pobrania:

Data dodania:

21.08.2020 r. – Ogłoszenie – P37/2020

21.08.2020 r. – SIWZ – P37/2020

21.08.2020 r. – Dokumentacja projektowa – P37/2020

21.07.2020 r. – Załączniki edytowalne – P37/2020

01.09.2020 r. – Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P37/2020

08.09.2020 r. – Informacja o wyborze najkorzystniejsezj oferty – P37/2020

Opublikowano w Archiwum przetargów