Pomiń zawartość →

P-39

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:


 Budowę kanalizacji sanitarnej fi 1200 w ul. Rejtana – Lwowska, L=237,50 mb 

 

Termin składania ofert do dnia:

31.01.2012  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

Termin otwarcia ofert dnia:

31.01.2012 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

 

Opublikowano w Archiwum przetargów