Pomiń zawartość →

P-39/2019

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

    Modernizacja metodą bezwykopową ciasnopasowaną kanalizacji sanitarnej tłocznej Ø150 mm x2, L=219 mb x2 w ul. Hetmańskiej w Rzeszowie

  

Termin składania ofert do dnia:

26.09.2019  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

26.09.2019 o godz. 12:15 – świetlica pok. 102 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

13.09.2019 – Ogłoszenie – P39/2019

13.09.2019 – SIWZ- P39/2019

13.09.2019 – Załączniki edytowalne – P39/2019

13.09.2019 – Dokumentacja projektowa – P39/2019

27.09.2019 – Unieważnienie postępowania – P39/2019

Opublikowano w Archiwum przetargów