Pomiń zawartość →

P-39/2020

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

 

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

dla zadania pn.

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Hetmańskiej i Lenartowicza
w Rzeszowie

 

 

Termin składania ofert do dnia:

01.09.2020  do godz. 12:00 – sekretariat  (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

01.09.2020 o godz. 12:15 – świetlica (I p.)

Pliki do pobrania:

Data dodania:

18.08.2020 r. – Ogłoszenie – P39/2020

18.08.2020 r. – SIWZ – P39/2020

18.08.2020 r. – Dokumentacja projektowa – P39/2020

18.07.2020 r. – Załączniki edytowalne – P39/2020

21.08.2020 r. – Pytania i odpowiedzi – P39/2020

25.08.2020 r. – Pytania i odpowiedzi 1 – P39/2020

27.08.2020 r. – Pytania i odpowiedzi 2 – P39/2020

04.09.2020 r. – Unieważnienie postępowania – P39/2020

Opublikowano w Archiwum przetargów