Pomiń zawartość →

P-40/2019

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

    Przebudowa sieci wodociągowej od Al. Rejtana do ul. Lwowskiej w Rzeszowie

  

Termin składania ofert do dnia:

08.10.2019  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

08.10.2019 o godz. 12:15 – świetlica pok. 102 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

24.09.2019 – Ogłoszenie – P40/2019

24.09.2019 – SIWZ- P40/2019

24.09.2019 – Załączniki edytowalne – P40/2019

24.09.2019 – Dokumentacja projektowa – P40/2019

04.10.2019 – Pytania i odpowiedzi – P40/2019

10.10.2019 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P40/2019

 

Opublikowano w Archiwum przetargów