Pomiń zawartość →

P-41/2021

MPWIK sp. z o.o. w Rzeszowie organizuje postępowanie sektorowe poniżej kwot unijnych w trybie: ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

Zadanie pn.

„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań pn.:
1) Budowa zbiornika retencyjnego ścieków sanitarnych dla MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie,
2) Budowa węzła osadowego na Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie”

Termin składania ofert

18.01.2021 do godz. 12:00 – sekretariat (I p.)

Termin otwarcia ofert

18.01.2021 o godz. 12:15 – świetlica (I p.)

Uwagi

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Pliki do pobrania:

Opublikowano w Przetargi