Pomiń zawartość →

P-4/2015

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji dla zadania pn.

Budowa kolektora sanitarnego φ 800mm w ramach realizacji inwestycji Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów – Dworzysko – Etap II”

 

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE 

Termin składania ofert do dnia:

24.09.2015  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 

Termin otwarcia ofert dnia:

24.09.2015 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 

Data dodania:

7.09.2015 – Ogłoszenie – P4/2015

7.09.2015 – SIWZ – P4/2015

7.09.2015 – Mapa – P4/2015

22.09.2015 – Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P04/2015

25.09.2015 – Informacja o unieważnieniu postępowania – P04/2015

 

Opublikowano w Archiwum przetargów