Pomiń zawartość →

P-42/2020

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

 

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

dla zadania pn.

Przebudowa kontenerowej przepompowni ścieków wraz z rurociągiem

tłocznym przy ul. Grafitowej w Rzeszowie

 Postępowanie unieważnione

 

Termin składania ofert do dnia:

28.09.2020  do godz. 12:00 – sekretariat  (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

28.09.2020 o godz. 12:15 – świetlica (I p.)

Pliki do pobrania:

Data dodania:

15.09.2020 r. – Ogłoszenie – P42/2020

15.09.2020 r. – SIWZ – P42/2020

15.09.2020 r. – Dokumentacja projektowa – P42/2020

15.09.2020 r. – Załączniki – P42/2020

28.09.2020 r.  – Informacja o unieważnieniu postępowania P-42/2020

Opublikowano w Archiwum przetargów