Pomiń zawartość →

P-43/2019

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

    Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rzeszowa– etap III/2019

  

Termin składania ofert do dnia:

10.10.2019  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

10.10.2019 o godz. 12:30 – świetlica pok. 102 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

27.09.2019 – Ogłoszenie – P43/2019

27.09.2019 – SIWZ- P43/2019

27.09.2019 – Załączniki edytowalne – P43/2019

27.09.2019 – Dokumentacja projektowa – P43/2019

14.10.2019 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P43/2019

Opublikowano w Archiwum przetargów