Pomiń zawartość →

P-43/2020

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

 

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

dla zadania pn.

„Budowa kanalizacji sanitarnej
w rejonie ul. Hetmańskiej i Lenartowicza w Rzeszowie

 

 

Termin składania ofert do dnia:

21.09.2020  do godz. 12:00 – sekretariat  (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

21.09.2020 o godz. 12:15 – świetlica (I p.)

Pliki do pobrania:

Data dodania:

10.09.2020 r. – Ogłoszenie – P43/2020

10.09.2020 r. – SIWZ – P43/2020

10.09.2020 r. – Dokumentacja projektowa – P43/2020

10.09.2020 r. – Załączniki – P43/2020

17.09.2020 r. – Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P43/2020

22.09.2020 r. – Unieważnienie postępowania – P43/2020

Opublikowano w Archiwum przetargów