Pomiń zawartość →

P-44/2020

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

 

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

dla zadania pn.

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Gromskiego w Rzeszowie.”

 

 

 

Termin składania ofert do dnia:

10.11.2020  do godz. 12:00 – sekretariat  (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

10.11.2020 o godz. 12:15 – świetlica (I p.)

Pliki do pobrania:

Data dodania:

26.10.2020 r. – Ogłoszenie – P44/2020

26.10.2020 r. – SIWZ – P44/2020

26.10.2020 r. – Dokumentacja projektowa – P44/2020

26.10.2020 r. – Załączniki – P44/2020

02.11.2020 r. – Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P44/2020

12.11.2020 r. – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P44/2020

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów