Pomiń zawartość →

P-47/2020

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

 

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

dla zadania pn.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Budziwój w rejonie ul. Podleśnej w Rzeszowie – etap IV.

 

 

 

Termin składania ofert do dnia:

05.10.2020  do godz. 12:00 – sekretariat  (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

05.10.2020 o godz. 12:25 – świetlica (I p.)

Pliki do pobrania:

Data dodania:

25.09.2020 r. – Ogłoszenie – P47/2020

25.09.2020 r. – SIWZ – P47/2020

25.09.2020  r. – Dokumentacja projektowa – P47/2020

25.09.2020  r. – Załączniki – P47/2020

06.10.2020 r. – Informacja o wyborze najkorzystniejsezj oferty – P47/2020

Opublikowano w Archiwum przetargów