Pomiń zawartość →

P-48/2019

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

    Przebudowa sieci wodociągowej fi 160 mm PE wraz z przyłączami do budynku nr 15 przy ul. Marszałkowskiej w Rzeszowie

  

Termin składania ofert do dnia:

28.10.2019  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

28.10.2019 o godz. 12:15 – świetlica pok. 102 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

14.10.2019 – Ogłoszenie – P48/2019

14.10.2019 – SIWZ- P48/2019

14.10.2019 – Załączniki edytowalne – P48/2019

14.10.2019 – Dokumentacja projektowa – P48/2019

07.10.2019 – Informacja o unieważnieniu postępowania – P48/2019

Opublikowano w Archiwum przetargów