Pomiń zawartość →

P-51/2019

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

    Dostawa wodomierzy oraz nakładek radiowych do wodomierzy

  Uwaga: Zmiana SIWZ. Zmiana terminu składania oferty. 

Termin składania ofert do dnia:

19.12.2019  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

19.12.2019 o godz. 12:15 – świetlica pok. 102 (I p.)

Pliki do pobrania:

Nowe załączniki:

 

Data dodania:

06.12.2019 – Ogłoszenie – P51/2019

06.12.2019 – SIWZ- P51/2019

06.12.2019 – Załączniki edytowalne – P51/2019

12.12.2019 – Informacja o zmianie zapisów SIWZ – P51/2019

12.12.2019 – Załącznik 1A – P5/2019

12.12.2019 – Załącznik 3 – P5/2019

12.12.2019 – Załącznik 4 – P5/2019

31.12.2019 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P51/2019

 

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów