Pomiń zawartość →

P-51/2020

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

 

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

dla zadania pn.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Załęskiej i hr. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie

 

 

 

Termin składania ofert do dnia:

7.12.2020  do godz. 12:00 – sekretariat  (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

7.12.2020 o godz. 12:15 – świetlica (I p.)

Pliki do pobrania:

Data dodania:

23.11.2020 r. – Ogłoszenie – P51/2020

23.11.2020 r. – SIWZ – P51/2020

23.11.2020 r. – Dokumentacja projektowa – P51/2020

23.11.2020 r. – Załączniki – P51/2020

02.12.2020 r. – Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P51/2020

09.12.2020 r. – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P51/2020

 

Opublikowano w Archiwum przetargów