Pomiń zawartość →

P-52/2019

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

    Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rzeszowa – etap IV/2019

  

Termin składania ofert do dnia:

19.12.2019  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

19.12.2019 o godz. 12:15 – świetlica pok. 102 (I p.)

Pliki do pobrania:

Data dodania:

05.12.2019 – Ogłoszenie – P52/2019

05.12.2019 – SIWZ- P52/2019

05.12.2019 – Dokumentacja projektowa – P52/2019

05.12.2019 – Załączniki edytowalne – P52/2019

31.12.2019 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P52/2019

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów