Pomiń zawartość →

P-54/2020

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

 

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

dla zadania pn.

„Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na obiektach MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie

 

 

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

 

Termin składania ofert do dnia:

26.01.2021  do godz. 12:00 – sekretariat  (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

26.01.2021 o godz. 12:25 – świetlica (I p.)

Pliki do pobrania:

Data dodania:

30.12.2020 r. – Ogłoszenie – P54/2020

30.12.2020 r. – SIWZ – P54/2020

30.12.2020 r. – Dokumentacja projektowa – P54/2020

30.12.2020 r. – Załączniki – P54/2020 

19.01.2021 r. – Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P54/2020

22.01.2021 r. – Sprostowanie w odpowiedzi na pytanie Wykonawców – P54/2020

05.02.2021 r. – Informacja o unieważnieniu postępowania P-54/2020

Opublikowano w Archiwum przetargów