Pomiń zawartość →

P-7/2015

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Dostawa i montaż systemu rejestracji czasu pracy

 

Termin składania ofert do dnia:

18.09.2015  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 

Termin otwarcia ofert dnia:

18.09.2015 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 

Data dodania:

3.09.2015 – Ogłoszenie – P7/2015

3.09.2015 – SIWZ – P7/2015

16.09.2015 – Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P7/2015

30.09.2015 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P7/2015

Opublikowano w Archiwum przetargów