Pomiń zawartość →

Plany inwestycyjne

 

Rozwój MPWiK w latach 2015-2017 to realizacja zadań związanych z dostarczaniem odbiorcom lepszej jakościowo wody, poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej, zagospodarowanie osadów ściekowych i wzrost poziomu usług świadczonych przez Spółkę. Na nasze plany mają wpływ zmieniające się przepisy i dyrektywy, a także możliwości finansowe. Zgodnie z trzyletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. zakłada realizację w latach 2015-2017 zadań inwestycyjno-remontowych o łącznej wartości 99 301,0 tys. zł netto, w tym wydatki na inwestycje wyniosą 95 133,0 tys. zł netto, natomiast na remonty 4 168,0 tys. zł netto.