Pomiń zawartość →

Praktyki i staże

Osoby zainteresowane odbyciem stażu lub praktyk w MPWIK Sp. z o.o.  w Rzeszowie powinny napisać podanie do Prezesa Przedsiębiorstwa o odbycie stażu lub praktyki zawodowej i złożyć je w Biurze Obsługi Klienta MPWiK , ul. Naruszewicza 18.