Pomiń zawartość →

Prezydent Rzeszowa odwiedził jedną z najważniejszych inwestycji rzeszowskiego MPWiK

Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa wziął udział w radzie budowy zbiornika wody pitnej, który MPWiK buduje przy ulicy Morgowej na osiedlu Pobitno. Interesował się m. in. przebiegiem prac i sposobem finansowania inwestycji.

Radę budowy poprowadził prezes MPWiK Marek Ustrobiński. Przedstawił prezydentowi Rzeszowa dlaczego spółka zdecydowała się na budowę kolejnego zbiornika na wodę pitną w Rzeszowie oraz szczegóły techniczne tej skomplikowanej budowy. Zbiornik, którego budowa zakończy się w sierpniu 2022 roku będzie miał pojemność 15 tysięcy metrów sześciennych. Praca wszystkich niezbędnych do utrzymania zbiornika urządzeń będzie zasilana prądem pochodzącym ze 160 paneli fotowoltaicznych, którymi pokryta będzie elewacja. Będzie produkować 50 kW energii elektrycznej.

Produkcja energii ze źródeł odnawialnych to znak rozpoznawczy rzeszowskiego MPWiK. – W sumie ze źródeł odnawialnych zapewniamy 44 procent energii potrzebnej do funkcjonowania naszych zakładów – podkreślał prezes Marek Ustrobiński.
– Wiem i opowiadam o tym w wielu miejscach w Polsce, które odwiedzam – mówi prezydent Konrad Fijołek, który zapoznał się dokumentacją nowego zbiornika i podziwiał jego wizualizacje.
Prace przy budowie zbiornika idą zgodnie w harmonogramem. Oddanie przewidziano na sierpień 2022 roku.
Prezydent Rzeszowa został zaproszony do zwiedzenia placu budowy. Przyglądał się pracom na dachu zbiornika gdzie przygotowywane jest kolejne zbrojenie. Zobaczył także wnętrze potężnej budowli.
– Oddanie tego zbiornika pozwoli nam na zabezpieczenie zapotrzebowania na wodę dla miasta na około dwie doby w razie jakiejś awarii – podkreślał prezes Marek Ustrobiński.
Prezydent interesował się także sposobem finansowania budowy i tym jak MPWiK stara się o dotacje zewnętrzne oraz przebiegiem dalszych prac. Interesował się jak odbędzie próba szczelności zbiornika, którą zaplanowano w ostatnich dniach listopada i w pierwszych dniach grudnia.
Zbiornik na osiedlu Pobitno zwiększy zapasy wody pitnej Rzeszowa do ponad 53 tysięcy metrów sześciennych.
Inwestycję MPWiK wartą ponad 23 miliony 830 tysięcy złotych wykonuje Inżyniera Rzeszów SA. Na budowę MPWiK uzyskał pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 17 milionów złotych. Firma może uzyskać umorzenie części pożyczki. Warunkiem umorzenia do 5 milionów złotych jest ukończenie budowy zgodnie harmonogramem oraz terminowa spłata rat.
MPWiK ma na terenie Rzeszowa 18 zbiorników do magazynowania wody pitnej o łącznej pojemności 38 tysięcy 600 metrów sześciennych. Po oddaniu do użytku pojemność rzeszowskich magazynów wody wzrośnie do 53 tysięcy 600 metrów sześciennych.
Rzeszów korzysta z dwóch ujęć wody z Wisłoka o łącznej wydajności 84 000 metrów sześciennych na dobę.
Średnia dobowa produkcja wody w Zakładzie Uzdatniania Wody w różnych okresach sięga nawet blisko 38 tysięcy metrów sześciennych. – Nowy zbiornik ma okrągły kształt, jest zagłębiony na około 2,4 metra. Jego wewnętrzna średnica to ponad 53 metry, maksymalna głębokość blisko 8,5 metra. Ściany zewnętrzne o grubości 55 cm będą wyrastać ponad teren na wysokość 7,62 metra. Zbiornik będzie podzielony żelbetową ścianą wewnętrzną na dwie komory wodne przykryte żelbetowym stropem o grubości 25 cm – wyjaśnia Grzegorz Liszcz, zastępca kierownika działu inwestycji rzeszowskiego MPWiK.
Do jego budowy będzie użyte pięć tysięcy metrów sześciennych betonu i 500 ton stali zbrojeniowej.
Doprowadzenie i odprowadzenie wody ze zbiorników, odbywać się będzie poprzez dwa rurociągi o średnicach 300 i 600 milimetrów włączone do istniejących sieci wodociągowych.
Fotowoltaikę stanowić będą m. in. moduły fotowoltaiczne umieszczone na elewacji, falowniki, rozdzielnice fotowoltaiczne prądu stałego i prądu zmiennego oraz trasy kablowe. Moduły fotowoltaiczne umieszczone na elewacji wykonane zostaną z krzemowych ogniw monokrystalicznych.

Opublikowano w Aktualności