Pomiń zawartość →

P-02/2011

 

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:


 Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych wytwarzanych na Oczyszczalni
Ścieków dla miasta Rzeszowa

 

Termin składania ofert do dnia:

28.02.2011  do godz. 12:00 –sekretariat pok. 104

Termin otwarcia ofert dnia:

28.02.2011 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów