Pomiń zawartość →

P-07

 

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:


Modernizację przepompowni przy ul. Styki

Termin składania ofert do dnia:

15.03.2011  do godz. 09:00 –sekretariat pok. 104

Termin otwarcia ofert dnia:

15.03.2011 o godz. 09:10 – świetlica pok. 101

Opublikowano w Archiwum przetargów