Pomiń zawartość →

P-18

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:


Adaptacja magazynu części zamiennych na szatnię centralną  – wykonawstwo


Termin składania ofert do dnia:

24.05.2010  do godz. 9:00 –sekretariat pok. 104

Termin otwarcia ofert dnia:

24.05.2010 o godz. 9:15 – świetlica pok. 101

 

Opublikowano w Archiwum przetargów