Pomiń zawartość →

P-20

 

 

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:


Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Podkarpackiej w Rzeszowie

 

 UWAGA – zmiana SIWZ

Termin składania ofert do dnia:

13.09.2010  do godz. 9:00 –sekretariat pok. 104

Termin otwarcia ofert dnia:

13.09.2010 o godz. 9:15 – świetlica pok. 101

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów