Pomiń zawartość →

P-20_2

 

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:


Modernizację odcinków sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową

ciasnopasowaną w rejonie ul. Podkarpackiej w Rzeszowie

Termin składania ofert do dnia:

07.09.2010  do godz. 12:00 –sekretariat pok. 104

Termin otwarcia ofert dnia:

07.09.2010 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101

Opublikowano w Archiwum przetargów