Pomiń zawartość →

P-21

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:


Modernizajca dwóch komór piaskowania na Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie


Termin składania ofert do dnia:

17.06.2010  do godz. 9:00 –sekretariat pok. 104

Termin otwarcia ofert dnia:

17.06.2010 o godz. 9:15 – świetlica pok. 101

 

Opublikowano w Archiwum przetargów