Pomiń zawartość →

P-22

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:


Program rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miasta Rzeszowa

 

 Uwaga – zmiana treści SIWZ


Termin składania ofert do dnia:

17.06.2010  do godz. 9:15 –sekretariat pok. 104

Termin otwarcia ofert dnia:

17.06.2010 o godz. 9:30 – świetlica pok. 101

 

Opublikowano w Archiwum przetargów