Pomiń zawartość →

P-24

 

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:


Wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego dla zadania pn.

„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko”

 

Przetarg unieważniono

 

Termin składania ofert do dnia:

16.12.2010  do godz. 10:00 –sekretariat pok. 104

Termin otwarcia ofert dnia:

16.12.2010 o godz. 10:15 – świetlica pok. 101

 

Opublikowano w Archiwum przetargów