Pomiń zawartość →

P-25

 

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:


Dostawę sprzętu komputerowego

 

Termin składania ofert do dnia:

19.08.2010  do godz. 9:15 –sekretariat pok. 104

Termin otwarcia ofert dnia:

19.08.2010 o godz. 9:30 – świetlica pok. 101

Opublikowano w Archiwum przetargów