Pomiń zawartość →

P-26

 

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:


Modernizację metodami bezwykopowymi odcinka sieci wodociągowej w Al. Wyzwolenia oraz odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Rejtana w Rzeszowie

 

UWAGA – zmiana treści SIWZ

 

Termin składania ofert do dnia:

16.07.2010  do godz. 9:00 –sekretariat pok. 104

Termin otwarcia ofert dnia:

16.07.2010 o godz. 9:15 – świetlica pok. 101

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów