Pomiń zawartość →

P-27

 

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:


Projekt modernizacji i rozbudowy  kanalizacji sanitarnej na Załężu

 

Postępowanie unieważnione

 

Nowy termin składania ofert do dnia:

08.10.2010  do godz. 10:00 –sekretariat pok. 104

Nowy termin otwarcia ofert dnia:

08.10.2010 o godz. 10:15 – świetlica pok. 101

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów